Algemene informatie

De belangrijkste basis voor ons onderwijs wordt gelegd door de vijf kernwaarden van het daltononderwijs:

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Effectiviteit
Reflectie

Kinderen kunnen vaak veel meer dan wij volwassenen denken. Ze zijn heel goed in staat om mee te denken en beslissen. Daarom hebben wij op onze school, naast de Medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten, ook een leerlingenraad waarin kinderen meepraten en ideeën aandragen. De sfeer binnen de school is ongedwongen. Goede resultaten voor de kernvakken taal en rekenen staan voorop en daarnaast wordt ieder kind uitgedaagd en aangemoedigd om zijn eigen kwaliteiten tot bloei te laten komen. Ben je nieuwsgierig geworden? Wij nodigen je van harte uit om vrijblijvend 
een afspraak te maken en een kijkje te komen nemen.