Protocol pedagogisch klimaat

Basisscholen zijn  verplicht een pestprotocol te hebben en te hanteren. Wij hebben gekozen om onze pedagogisch klimaat aanpak te beschrijven. Deze aanpak is gericht op preventie, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, respect en veiligheid de items zijn. In deze pedagogisch klimaat aanpak, staan de handvatten beschreven, hoe er op school omgegaan wordt met onder andere pesten. 

Het protocol van Daltonschool De Tandem kun je hier vinden.