Orka werkwijze 


Onze school werkt met Orka: de superheldenaanpak. Tijdens deze lessen worden de kinderen getraind in negen superhelden (keuzes): opkomen voor jezelf, negeren, de slimme plek, relaxed reageren, elkaar aanspreken, elkaar helpen, leiden, volgen en melden. De lessen bestaan uit oefeningen waarin de kinderen feedback krijgen over de keuzes die gemaakt worden.

Deze keuzes kunnen de kinderen toepassen in alle situaties. Als een keuze niet werkt, kan het kind het melden bij de leerkracht. De kinderen leren welke superheld je kunt inzetten. De ene keer kun je beter opkomen voor jezelf, en de andere keer kun je beter negeren. De leerkracht vraagt aan het kind: welke superheld heb je gebruikt? Heeft het gewerkt? Wat kun je nu doen?

De leerkrachten en de trainer geven de Orka-lessen. De leerkrachten worden daardoor ook getraind om de werkwijze dagelijks voort te zetten.

De basis wordt gelegd in groep 5, waarna de kinderen jaarlijks verder oefenen met de superhelden. Om een indruk te krijgen van de training kun je hier een filmpje bekijken. Op de Orka-website kun je video’s bekijken van oefeningen die tijdens de lessen gedaan kunnen worden; www.praktijkorka.nl/video

Wat is de inhoud van de lessen?
Er wordt tijdens de training geoefend met initiatief nemen, samenwerken, overleggen, reageren op uitdagen, leiding nemen, volgen, opkomen voor jezelf en elkaar helpen.