Privacy

 

De Tandem biedt de kinderen een veilige speel- en leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een randvoorwaarde. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de regels over de bescherming van de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In de Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Voor het gebruiken en delen van beeldmateriaal van onze leerlingen, zoals foto's en video's, moeten wij toestemming vragen aan de ouders. Hiervoor hebben wij een toestemmingsformulier, dat bij de plaatsing van de leerling op school wordt meegegeven. De toestemming geldt voor de inschrijvingsduur op school. Ouders kunnen hun toestemming altijd wijzigen of intrekken. Hiervoor kun je contact opnemen met de administratie.

Voor de overige documenten die de privacy waarborgen, zoals het privacyreglement, verwijzen wij naar de website van Panta Rhei, onder het kopje Panta Rhei – Privacydocumenten. Deze documenten gelden ook voor de Tandem.