Documenten Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is ook voor Stichting Panta Rhei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Hieronder vindt u beleidsdocumenten die de privacy waarborgen.

Privacyverklaring

Overzicht van toegangsrechten interne verwerkers

Protocol voor het gebruik van e-mail, ICT en sociale media

Voor het Privacyreglement en het Privacystatement van Panta Rhei, dat ook voor onze school geldt, verwijzen wij u naar de website van Panta Rhei, onder het kopje Panta Rhei – Privacydocumenten.