Verlofaanvraag

Aanvragen voor verlof van één dagdeel (ochtend/middag) of langer.

• Deze verzoeken moeten door de ouders schriftelijk worden ingediend op een bij de directie verkrijgbaar (of hier te downloaden) formulier.

• De verzoeken moeten worden ingeleverd bij de directie.

• De directeur is belast met de uitvoering van de Leerplichtwet en zodoende degene die het verlof toe- of afwijst. Bij een periode van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.

• De ouders ontvangen van de beslissing schriftelijk bericht.

• Van de aanvragen en beslissingen wordt een boekhouding bijgehouden.

• Is een kind na afwijzing toch afwezig, dan wordt dit door de directeur, na contact met de ouders, als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente gemeld.

Als je precies wilt weten wat er in de Leerplichtwet staat over vrijstelling en verlof, dan kun je hieronder documenten waarin dat beschreven staat downloaden.

Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties (Panta Rhei)

Richtlijnen schoolverzuim (Gemeente Leidschendam-Voorburg)