Ontplooi je kwaliteiten

Wij hechten veel belang aan een brede ontwikkeling van kinderen

Natuurlijk besteden wij op school veel aandacht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Maar wij hechten ook veel belang aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Op De Tandem willen we kinderen de gelegenheid bieden hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Soms liggen die talenten op het gebied van wereldoriënterende vakken zoals aardrijkskunde of geschiedenis. Of ligt de voorkeur juist meer bij de creatieve vakken of bij sport?

Wij laten kinderen gedurende hun schoolperiode kennis maken met een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten. Naast de vaste lessen die onderdeel uitmaken van ons lesprogramma, maken wij ook graag van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld de natuur op te zoeken op onze groene schoolpleinen, een bezoek te brengen aan een museum of theater, of te bewegen op muziek rondom ons Lentedansfeest. Ook organiseren wij allerlei grote en kleinere projecten waarin kinderen samen kunnen werken en waar, ieder op eigen wijze, zijn of haar bijdrage kan leveren.