Daltononderwijs

De 5 kernwaarden van het Daltononderwijs zijn: verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid is de eerste pijler van het daltononderwijs. Aan dit punt wordt dan ook veel aandacht besteed. Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, hun werk en hun eigen acties. Daarnaast hebben wij ook een leerlingenraad. Leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden gekozen en mogen meedenken over onderwerpen binnen de school.

Samenwerken 
De tweede pijler van het daltononderwijs is samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen met elkaar samen leren werken. Ons onderwijs biedt hier meer dan voldoende ruimte voor. Naast het samenwerken binnen de eigen groep, vinden wij het ook belangrijk dat oudere kinderen met jongere kinderen samenwerken en andersom. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens onze creamiddagen en het project boekenmaatjes waar leerlingen uit de bovenbouw voorlezen aan kleuters.

Effectiviteit
De derde pijler van het daltononderwijs is effectiviteit. Dalton is een manier om effectiever te werken. Helen Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen.

Zelfstandigheid 
Kinderen leren zelfstandig te werken, maar ook zelfstandig problemen op te lossen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe beter ze hiertoe in staat zijn. Daar waar dat nodig is, is de leerkracht echter altijd in de buurt om te ondersteunen.

Reflectie 
De laatste pijler van het daltononderwijs is reflectie. Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, vinden wij belangrijk. Vooraf maken de leerlingen een planning. Achteraf reflecteren de leerlingen op hun werk en hun werkwijze.

Op onderstaande link vind je nog meer informatie over het Daltononderwijs bij de Daltonvereniging.

Daltonvereniging
www.dalton.nl