Aanmelden

Kennismakingsgesprek
Als je belangstelling hebt voor onze school, ben je van harte welkom voor een gesprek met één van de directieleden van de school. In dit gesprek word je geïnformeerd over Daltononderwijs in het algemeen en kun je ervaren hoe dat op De Tandem in het bijzonder gestalte krijgt. Daarnaast krijg je natuurlijk een rondleiding door de school.

Je kunt hiervoor een telefonische afspraak maken, via 070-3279315. Of kom naar onze open dag op woensdag 4 april 2018 van 9.00 tot 11 uur. Je bent van harte welkom!

Het (voor)aanmeldingsformulier kun je hier downloaden en opsturen naar de school. 

Wennen
Kleuters van 3 jaar en 10 maanden oud, die bij ons geplaatst zijn, mogen 5 maal een dagdeel komen wennen. Je kunt in overleg met de toekomstige leraar van je kind een aantal van deze wendagen plannen. Vanaf de eerste schooldag, op of na de 4e verjaardag, wordt je kind door ons professionele team van leraren zelfbewust de wereld in begeleid.

Voorlopige aanmelding
Kinderen kunnen vanaf drie jaar definitief worden ingeschreven. Voor de derde verjaardag is er sprake van een voorlopige aanmelding. Als je kind bijna drie jaar wordt, wordt gevraagd of je de voorlopige aanmelding definitief wilt maken. Tevens word je gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen. Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijg je een ontvangstbevestiging met de datum van aanmelding. Binnen 6 weken krijg je schriftelijk een reactie met daarin het besluit of je kind geplaatst kan worden bij ons op school.

Indien deze termijn door schoolvakanties niet haalbaar is, laten we schriftelijk weten dat deze termijn met maximaal 4 weken verlengd wordt. Tijdens de schoolvakanties wordt de post niet gelezen. De vakanties zijn terug te vinden in de kalender op deze website

Wachtlijst
Of je kind bij ons geplaatst kan worden heeft onder andere te maken met de groepsgrootte. Wij hebben de afspraak dat er per leerjaar 30 leerlingen kunnen worden aangenomen. Als er hierna nog leerlingen voor die jaargroep worden aangemeld, kunnen deze leerlingen indien gewenst op de wachtlijst worden geplaatst.

De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor aanname hanteren we de volgende voorrangsprocedure:
1. Leerlingen waarvan al een broer of zus op De Tandem zit.
2. Ouders die bewust kiezen voor een Daltonschool.
3. Leerlingen die in ’t Lien wonen, de wijk waar de school staat

Schoolondersteuningsprofiel
De Tandem heeft, net als iedere basisschool, een schoolondersteuningsprofiel. In dit document staat beschreven welke (extra) ondersteuning voor leerlingen binnen de mogelijkheden van de school passen. Mocht je kind ondersteuning nodig hebben, die niet past bij ons ondersteuningsprofiel, dan verwijzen we je door naar een andere school binnen ons bestuur of binnen ons samenwerkingsverband.

Het volledige aanmeldingsbeleid en het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn beiden op aanvraag in te zien bij de directie van de school.

(Voor)aanmeldingsformulier