Medezeggenschapsraad (MR)

De MR: Wie zijn we en wat doen we?
In de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur (Panta Rhei) over het beleid op school, bijvoorbeeld welke activiteiten de school onderneemt om pesten tegen te gaan of om de fietsenstalling uit te breiden, hoe om te gaan met een groeiend aantal leerlingen, wat de prioriteiten zijn voor komend schooljaar, het zorgbeleid, het formatiebeleid en de begroting.
De MR is een wettelijk orgaan. Feitelijk moet de directie alle zaken die van belang zijn voor personeel en ouders bespreken met de MR. Via de MR hebben ouders en leerkrachten instemmingsrecht of adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid.

Wat kan de MR voor jou doen?
De MR biedt ouders en leerkrachten een ingang voor het bespreken van onderwerpen met de directie van de Tandem of Panta Rhei.
Heb je vragen of onderwerpen die de school aangaan en die je graag actief opgepakt ziet worden, dan kun je terecht bij de MR.

Wie zitten in de MR?
In de MR zitten ouders en leerkrachten uit het team.
De MR-leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Er zijn dus regelmatig nieuwe leden nodig. Heeft u belangstelling, laat het dan weten aan een van de MR –leden. Momenteel bestaat de MR uit de volgende ouders: Roy Jongejan, vader van Jake uit groep 5A, Anna Poldermans, moeder van Teije uit groep 4A en Lieuwe uit groep 1/2A en Jop Gelders, vader van Joshua uit groep 4B en Laura uit groep 6. De teamgeleding bestaat uit Esther Kuijper, Esmee van Veen en Ciska Kiepe. Zij stellen zich hieronder aan je voor.

De directeur, Harro Mol is adviserend lid van de MR en heeft geen stemrecht.


Vergaderdata MR
De MR komt zo´n 8 keer per jaar bij elkaar. Vergaderingen vinden plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de lerarenkamer en zijn openbaar.
Het verslag van de laatste vergadering is hieronder terug te vinden. 

Notulen vergadering 29 maart 2022
Notulen vergadering 20 januari 2022
Notulen vergadering 18 november 2021
Notulen vergadering 4 oktober 2021
Notulen vergadering 5 juli 2021.
Notulen vergadering 6 juni 2021
Notulen vergadering 23 maart 2021
Notulen vergadering 21 januari 2021.
Notulen vergadering 6 oktober 2020.
Notulen vergadering 17 november 2020.

Jaarverslag MR 2020 - 2021
Jaarverslag MR 2019 - 2020.
Jaarplan MR 2020 - 2021
Jaarplan MR 2021 - 2022

Je kunt ons mailen op: mr@detandem.nll