Medezeggenschapsraad (MR)

De MR: Wie zijn we en wat doen we?
In de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur (Panta Rhei) over het beleid op school, bijvoorbeeld welke activiteiten de school onderneemt om pesten tegen te gaan of om de fietsenstalling uit te breiden, hoe om te gaan met een groeiend aantal leerlingen, wat de prioriteiten zijn voor komend schooljaar, het zorgbeleid, het formatiebeleid en de begroting.
De MR is een wettelijk orgaan. Feitelijk moet de directie alle zaken die van belang zijn voor personeel en ouders bespreken met de MR. Via de MR hebben ouders en leerkrachten instemmingsrecht of adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid.

Wat kan de MR voor jou doen?
De MR biedt ouders en leerkrachten een ingang voor het bespreken van onderwerpen met de directie van de Tandem of Panta Rhei.
Heb je vragen of onderwerpen die de school aangaan en die je graag actief opgepakt ziet worden, dan kun je terecht bij de MR.

Wie zitten in de MR?
In de MR zitten ouders en leerkrachten uit het team.
De MR /leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Er zijn dus regelmatig nieuwe leden nodig. Heeft u belangstelling, laat het dan weten aan een van de MR –leden. Momenteel bestaat de MR uit de volgende ouders: Roy Jongejan, vader van Jake uit groep 3A, Marijke de Wal, moeder van Emma uit groep 7 en Anna Poldermans, moeder van Teije uit groep 1/2 A. De teamgeleding bestaat uit Esther Kuijper, Esmee van Veen en Ciska Kiepe.
De directeur, Harro Mol is adviserend lid van de MR en heeft geen stemrecht.


Vergaderdata MR.
De MR komt zo´n 8 keer per jaar bij elkaar. Vergaderingen vinden plaats van 19:30 tot 21:00 uur in de lerarenkamer en zijn openbaar.
Het verslag van de laatste vergadering is hieronder terug te vinden. 

Notulen vergadering 9 juni 2020
Notulen vergadering 14 januari 2020
Notulen vergadering 26 november 2019.

Je kunt ons mailen op: medezeggenschapsraad@detandem.nl.