Medezeggenschapsraad (MR)

De MR: Wie zijn we en wat doen we?
In de MR worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor ouders, leerkrachten en natuurlijk de leerlingen.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur (Panta Rhei) over het beleid op school, bijvoorbeeld welke activiteiten de school onderneemt om pesten tegen te gaan of om de fietsenstalling uit te breiden, hoe om te gaan met een groeiend aantal leerlingen, wat de prioriteiten zijn voor komend schooljaar, het zorgbeleid, het formatiebeleid en de begroting.
De MR is een wettelijk orgaan. Feitelijk moet de directie alle zaken die van belang zijn voor personeel en ouders bespreken met de MR. Via de MR hebben ouders en leerkrachten instemmingsrecht of adviesrecht op belangrijke onderdelen van het beleid.

Wat kan de MR voor jou doen?
De MR biedt ouders en leerkrachten een ingang voor het bespreken van onderwerpen met de directie van de Tandem of Panta Rhei.
Heb je vragen of onderwerpen die de school aangaan en die je graag actief opgepakt ziet worden, dan kun je terecht bij de MR.

Wie zitten in de MR?
In de MR zitten ouders en leerkrachten uit het team.
De MR-leden hebben een zittingstermijn van 3 jaar. Er zijn dus regelmatig nieuwe leden nodig. Heeft u belangstelling, laat het dan weten aan een van de MR –leden. Momenteel bestaat de MR uit de volgende ouders: Roy Jongejan, vader van Jake uit groep 6A, Anna Poldermans, moeder van Teije uit groep 5 en Lieuwe uit groep 1/2A en Jop Gelders, vader van Joshua uit groep 5 en Laura uit groep 7. De teamgeleding bestaat uit Esther Kuijper, Esmee van Veen en Ciska Kiepe. Zij stellen zich hieronder aan je voor.

De directeur, Harro Mol is adviserend lid van de MR en heeft geen stemrecht. Vergaderdata MR

De MR komt 6 keer per schooljaar samen. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn openbaar. Een vergadering start altijd om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Vergaderdata van dit schooljaar (2022-2023) zijn:

-          11 oktober 2022

-          24 november 2022

-          24 januari 2023

-          16 maart 2023

-          8 mei 2023

-          12 juni 2023

Het verslag van de vergaderingen, net als het jaarverslag en het jaarplan van de MR, zijn hieronder terug te vinden. 

Notulen vergadering 24 januari 2023
Notulen vergadering 24 november 2022

Notulen vergadering 11 oktober 2022

Notulen vergadering 20 juni 2022
Notulen vergadering 29 maart 2022
Notulen vergadering 20 januari 2022

Jaarverslag MR 2021 - 2022
Jaarverslag MR 2020 - 2021

Jaarplan MR 2022-2023.pdf
Jaarplan MR 2021 - 2022

Je kunt ons mailen op: mr@detandem.nll