Groepsouders

De groepsouder is een vast aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders en levert zo een bijdrage aan de communicatie tussen de school en de groep. De groepsouder helpt om de ouders te informeren over de school en de groep en kan de leerkracht informeren over wat er leeft onder de kinderen en de ouders. Zo nodig kunnen ook aandachtspunten worden doorgegeven aan de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad.
De groepsouder is actief betrokken bij de voorbereiding en of uitvoering van activiteiten in de groep.
Elke groep heeft minimaal twee groepsouders.