Stichting Ouderraad Openbare Daltonbasisschool De Tandem (OR)

Ouderraad De Tandem

Het doel van de ouderraad is om de verbinding en brugfunctie te vormen tussen de ouders en de school en langs die weg bij te dragen aan
• de kwaliteit van de school en de leeromgeving,
• de doelstellingen van de school op het terrein van ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen,
• de vergroting van de kennis en het inzicht en het versterken van de samenhang tussen school, leerlingen en ouders op terreinen zoals veiligheid, pesten, huiswerkbegeleiding, diversiteit en nieuwe ontwikkelingen in de school en in de maatschappij.

Wie zitten er in de Ouderraad?

Bas Vleer (Voorzitter, Wendy en Nancy)
Marianne de Graaf (Secretaris, Eliseen Sylvie)
Diederik Deelen (Penningmeester; Livia en Tristan)
Priscilla Bouterse (Destiny en Trinity)
Hedi Aref (Sophie)
Kim v.d. Meer (Dean en Loïs)
Mariëlle Redeker (Evi en Stijn)
Shirley van Dongen (Beau)
Kirsten Pennings (Romy)
Selina Verhage (Logan en Jaylinn)
Wanda Nieuwenhuis (Larissa)
En vanuit het schoolteam juf Lisette en juf Dewi.

Activiteiten van de ouderraad
De Ouderraad ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van diverse activiteiten met een sociaal, educatief en sportief karakter. Veel van deze activiteiten worden ook (deels) via de ouderraad gefinancierd. 

Met deze concrete activiteiten draagt de ouderraad bij aan een stimulerende leeromgeving en een sterke onderlinge band tussen de leerlingen, hun ouders en de school. Vanuit deze werkzaamheden worden ook geregeld mogelijke verbeteringen in het schoolbeleid zichtbaar die dan via de medezeggenschapsraad met de schoolleiding worden besproken.

Goede band tussen ouders en ouderraad is essentieel.
Om als ouderraad bovenstaande zaken goed te kunnen uitvoeren is het van groot belang dat de ouderraad bekend is met wat er leeft onder de ouders, de leerlingen en het schoolteam.
De ouderraad heeft om die reden een email-account (ordetandem@gmail.com) waar vragen en opmerkingen naar toe kunnen worden gemaild. Natuurlijk is het ook mogelijk de leden van de ouderraad aan te spreken op het schoolplein of via een leerkracht, de schoolleiding en ideeën box de ouderraad te benaderen.

De ouderraad is er voor de ouders de leerlingen en de school.

Nieuwsbrief januari 2024