Openbaar Onderwijs

Op onze openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

De kernwaarden zijn:
-  Gelijkwaardigheid
-  Vrijheid
-  Ontmoeting

Deze thema’s komen in onze dagelijkse praktijk regelmatig aan de orde; in de lessen, tijdens het kringgesprek en in de daltontaak. 

Lees meer: