Openbaar Onderwijs

Op onze openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Openbaar Onderwijs

De kernwaarden zijn:
• Iedereen welkom
• Iedereen benoembaar
• Wederzijds respect
• Waarden en normen
• Van en voor de samenleving
• Levensbeschouwing en godsdienst

Deze thema’s komen in onze dagelijkse praktijk regelmatig aan de orde, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek. Daarnaast is er een aanbod van godsdienstonderwijs voor ouders die hier prijs op stellen

Lees meer: