Pestprotocol

Basisscholen zijn verplicht een pestprotocol te hebben en te hanteren. In dit pestprotocol staat beschreven, hoe er op school omgegaan wordt met pesten. De concrete aanpak van pesten is via de preventie aanpak beschreven.
Het pestprotocol van Daltonschool De Tandem kun je hier vinden.